CQB – Training fight 2022 (Zvolen)
CQB – Training fight 2022 (Zvolen)
Map Unavailable

Dátum/čas
Date(s) - 01/04/2022 - 03/04/2022
0:00

Kategórie Žiadne Kategórie


CQB – Training fight 2022

Táto takticko-výcviková akcia je určená hlavne pre tých, pre ktorých je airsoft prostriedkom k vlastnému zdokonaľovaniu sa v manipulácii so zbraňou v základných streleckých zručnostiach, pre nácvik rôznych taktických postupov, pre uvedomenie si, aká je dôležitá dobrá spolupráca v tíme alebo komunikácia.

Akcia kombinuje zážitok a adrenalín z airsoftu s taktickými zručnosťami jednotlivcov a skupín, s ich prispôsobením sa situácii v priestore s plnením presne vyšpecifikovaných úloh.

Na rozdiel od strelecko-taktického výcviku sú účastníci konfrontovaní so skutočným a rovnako motivovaným oponentom, ktorý používa rovnaké prostriedky a zbrane pre obranu alebo boj (airsoft zbrane).

Pre zmysluplný tréning a zlepšenie budú mať účastníci v každom tíme po zadaní úlohy k dispozícii:
– čas na odkomunikovanie a prípravu taktiky či svojho postupu,
– čas na výber a prípravu zbraní a pomôcok,
– čas na kontrolu pripravenosti,
– čas (presne stanovený) na samotnú realizáciu úlohy,
– čas na vyhodnotenie úlohy pod dohľadom inštruktorov a rozhodcov vrátane spätnej väzby.

Bližšie informácie o akcii a prihláška: CQB – Training fight 2022

Organizátormi tohto podujatia sú Armytraining a Combat Arena Zvolen.

Ja sa tejto akcie zúčastňujem ako jeden z členov inštruktorov a zároveň rozhodcov. Takže s kým sa vidím? 😎

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial