Kurz prežitia pre SOŠ
Kurz prežitia pre SOŠ

Po návrate z krátkej dovolenky v Tatrách, som sa hneď začal baliť na 4 dňový  kurz prežitia pre SOŠ pod záštitou firmy Armytraining. Dva dni pred odchodom na kurz mi zavolal Hadiak (jeden z inštruktorov), ktorý ma oslovuje s myšlienkou ísť do priestoru o deň dopredu. Tento nápad sa mi páčil, ale vzhľadom k tomu, že som sa hneď po kurze chystal na Trnavskú 100 (Bratislava – Brezová pod Bradlom do 24hod.), tak som sa nakoniec rozhodol, že nebudem ,,vymýšľať“ a pôjdeme normálne  v termíne.

Kurz prežitia pre SOŠ

Kurz sa konal v dvoch termínoch, keďže tento rok bolo veľa študentov.  Mne sa podarilo zúčastniť sa druhého kurzu. Partia inštruktorov (a pedagóga) sa zišla ako každý rok veľmi dobrá, takže o náladu bolo postarané hneď od začiatku 🙂 Hneď po zvítaní sa, Patrik (šéf inštruktor) viedol úvodný nástup s briefingom študentov, oboznamoval ich s činnosťami, bezpečnosťou a všetkým, čo k tomu patrí, tak aby sme všetci ten 4 dňový kurz prežili, plnohodnotne si ho vychutnali a hlavne, aby si študenti odniesli čo najviac vedomostí a praktických zručností. Tak ako minulý rok i tento rok som dostal na starosť skupinu č. 3

Moja skupina

V skupine č.3 sa nachádzalo 9 ľudí, z toho kurz úspešne absolvovalo 7. Skupina sa vyznačovala od úvodu slabou disciplínou, preto som zaviedol môj ,,fitness program“ hneď od začiatku. Na začiatku kurzu študenti riešili úlohy viac individuálne, čo malo za následok, že hneď pri prvom presune na určené stanovisko študenti trochu poblúdili, ale nakoniec sa im podarilo zorientovať a ,,nájsť“ cestu. Síce pol hodinovú cestu sme išli dve hodiny, ale odvtedy si už dávali pozor na topografiu. Študenti postupne absolvovali prednášky z topografie, prístreškov, ohňa, vody, stravy, zdravovedy či maskovania… Po každej prednáške si nadobudnuté vedomosti vyskúšali v praxi. Časom sa skupina vyformovala na jeden ,,celok“ a začali si viac navzájom pomáhať, čo som pokladal za úspech. Pochopili, že v jednote je sila. Na zimnom prežití ešte zapracujem na disciplíne a bude to super 🙂

Ale musím priznať, že minulý rok som mal lepšiu skupinu…

,,Najväčšou vašou výzvou nie je niekto iný. Je to bolesť v nohách a vnútorný hlas, ktorí kričí, ale nemôžete ho počúvať. Práve vtedy zaberte a zistíte, že ľudská myseľ zvádza zápas medzi ľahkým a správnym.“
Neznámy autor
,,Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, ak žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý."
Seneca
,,Prvé a najväčšie víťazstvo spočíva v ovládnutí seba samého."
Platón
„Sila nepochádza z fyzickej kapacity. Pochádza z nezlomnej vôle.“
Móhandás Karamčand Gándhí
„Každý človek je od prírody obdarený určitými schopnosťami a kým ich nevyskúšame, ani nevieme, aké možnosti sú v našom dosahu.“
Ralph Waldo Emerson
„Príroda nikdy neporuší vlastné pravidlá.“
Leonardo Da Vinci
,,Toto je život, a nič iného nebude."
Kazma
,,Národ, ktorý zabudne svoju minulosť, nemá žiadnu budúcnosť."
W. Churchill
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial