Týždeň v pohorí Malé Karpaty…
Týždeň v pohorí Malé Karpaty…

Tak ako po minulé roky aj tento rok som strávil týždeň v Karpatoch na kurze prežitia pre Súkromnú strednú odbornú školu ochrany osôb a majetku pod záštitou Armytrainingu. Celkovo som počas týždňa prešiel 51,95 km za 18:52:15 hod. a nastúpal 1416 metrov. Tento rok nám počasie prialo. Asi si vynahrádzalo minulý rok, kedy celých 5 dní neustále pršalo 😊 Okrem toho študenti absolvovali prednášky zo základných zručností, ktoré sú nevyhnutné k prežitiu nie len v lese...

Týždeň v Karpatoch


Strávil som 5 dní v Karpatoch, počas ktorých som spoznal super ľudí. Z môjho pohľadu som bol zvedavý ako dokážu ,,spolunažívať“ mimo komfortnej zóny. Študenti sa dobre poznali zo školy. Ale v lese, v čiastočnom diskomforte sa prejavia aj vlastnosti, ktoré bývajú bežne skryté...

Malé Karpaty

Sú chránená krajinná oblasť. Pôsobia mohutným dojmom vďaka šírej rovine, z ktorej sa vynára toto najzápadnejšie a najkrajšie pohorie Karpatského oblúka. Malé Karpaty od seba oddeľujú Záhorskú a Podunajskú nížinu. Sú „zelenými pľúcami“ zväčša odlesneného nížinného juhozápadného Slovenska.

Ako to zvládli študenti?...

Môžem s kľudným svedomím povedať, že všetci študenti (resp. moje skupiny) sa s touto úlohou popasovali na výbornú. Ukázali, že vedia potlačiť svoje ego, nepohodlie, malé zdravotné ťažkosti a dokázali fungovať ako ucelená skupina.

Dúfam, že okrem svalovíc 😊si odniesli aj niečo málo z prednášok ,,praktickej“ topografie, filtrovania vody, zakladania ohňa, budovania prístreškov pre jednotlivca i pre skupiny, liečivých a jedlých rastliny, základnej zdravovedy, uzlov, zlaňovania a veľa ďalšieho...Taktiež sa naučili ako správne vybrať nie len batoh, topánky či veci, ktoré sú skutočne potrebné, ale aj aký materiál je dôležitý.

Záverom...
Ja za najdôležitejšie považujem, že sa naučili veriť sami v seba, veriť svojej intuícii, pracovať v skupine, dokázali sa vždy dohodnúť a spoľahnúť jeden na druhého... Taktiež patrí veľká vďaka mojim priateľom - kolegom za vytvorenie super atmosféry. Fakt som si to užil. Dúfam, že sa o rok vidíme znova...
,,Najväčšou vašou výzvou nie je niekto iný. Je to bolesť v nohách a vnútorný hlas, ktorí kričí, ale nemôžete ho počúvať. Práve vtedy zaberte a zistíte, že ľudská myseľ zvádza zápas medzi ľahkým a správnym.“
Neznámy autor
,,Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, ak žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý."
Seneca
,,Prvé a najväčšie víťazstvo spočíva v ovládnutí seba samého."
Platón
„Sila nepochádza z fyzickej kapacity. Pochádza z nezlomnej vôle.“
Móhandás Karamčand Gándhí
„Každý človek je od prírody obdarený určitými schopnosťami a kým ich nevyskúšame, ani nevieme, aké možnosti sú v našom dosahu.“
Ralph Waldo Emerson
„Príroda nikdy neporuší vlastné pravidlá.“
Leonardo Da Vinci
,,Toto je život, a nič iného nebude."
Kazma
,,Národ, ktorý zabudne svoju minulosť, nemá žiadnu budúcnosť."
W. Churchill
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial