(Ne) podstatné otázky pri výbere puzdra na nosenie zbrane… (2. časť)

V predchádzajúcom článku sme si povedali prečo je nosenie zbrane v puzdre najvhodnejšia voľba. Rozobrali sme si 3 základné požiadavky - bezpečnosť, efektívnosť a komfort nosenia. Rozdelili sme si puzdra do základných kategórií IWB, OWB, SHOULDER a LEG HOLSTER. Dnes sa posunieme o krok ďalej a povieme si, čo ďalšie treba zohľadniť pri výbere správneho puzdra?

3 malé, ale dôležité otázky...


Takže si to ešte raz zhrňme... Rozhodli ste sa nosiť zbraň v puzdre. Viete, že sa puzdra rozdeľujú podľa spôsobu nosenia na IWB, OWB, SHOULDER a LEG HOLSTER. Čo ďalšie treba zohľadniť pri výbere správneho puzdra? Je to sklon voči opasku, pozícia puzdra na opasku voči ruke tasenia a v neposlednom rade strih – vzor. Dnes sa zameriame na tieto atribúty...

Pozícia puzdra

Konkrétne pozícia puzdra na opasku voči ruke tasenia. Pre lepšiu predstavu použijeme hodinový ciferník - pozícia 12 hodín predstavuje pracku opasku, 3 hodiny predstavujú pravý bok u pravákov a podobne. Najbežnejšími pozície pre nosenie puzdra na opasku sú:

- 1 hodina (nosenie pri slepom čreve – tzv. Appendix)
- 2 hodiny (pravý bok vpredu)
- 3 hodiny (pravý bok)
- 4 hodiny (pravý bok vzadu)
- 5 hodín (nosenie na krížoch)
- 6 hodín (nosenie na krížoch – tzv. Small Of the Back)
- 11 hodín (ľavý bok vpredu - krížové tasenie – tzv. Cross draw)
,,Každá pozícia puzdra predstavuje rôznu kombináciu faktorov z pohľadu bezpečnosti, efektívnosti a komfortu nosenia"...

Výhody a nevýhody jednotlivých pozícií
12 – 1 hod. Používa sa prevažne pri IWB puzdrách - tzv. apendixové nosenie. Ide o veľmi vhodnú pozíciu pokiaľ veľa sedíte alebo šoférujete. Tasenie je veľmi rýchle. Navyše vám v aute pri tasení nezavadzia bezpečnostný pás. Zároveň, ale treba dodať, že toto nosenie odporúčam iba ľuďom, ktorý majú zvládnuté dobré návyky a bezpečnú manipuláciu so zbraňou. Počas nosenia vám totiž hlaveň zbrane mieri na vaše nohy. Ideálny sklon puzdra v tomto prípade nosenia je +/- 90°.

2 hod.
Veľmi vhodná pozícia, ktorá umožňuje rýchle a efektívne tasenie. Táto pozícia môže byť ale nepríjemná pre ľudí so zavalitejšou postavou. Rukoväť zbrane môže tlačiť na brucho hlavne v sede. Toto nepohodlie sa dá odstrániť nastavením uhla tak, aby bolo puzdro skôr horizontálne ako vertikálne. Používa sa prevažne pri IWB puzdrách.

3 hod.
Najpohodlnejšia poloha z pohľadu dlhodobého nosenia a taktiež veľmi vhodná z pohľadu efektivity tasenia. Jedná sa o najuniverzálnejšiu polohu, ktorá je obľúbená ako pri IWB tak i OWB puzdrách. Puzdro je umiestnené na boku a po čase sa stane ,,vašou súčasťou“. Sklon puzdra býva najčastejšie 90°, alebo s malými odchýlkami, kvôli lepšiemu nahmatnutiu. Do tejto skupiny patrí aj nosenie Belly bandov (gumenných pásov).

5 hod.
Najväčšia výhoda tejto pozície spočíva v tom, že o čosi lepšie skrýva vašu zbraň ako na 3 hod. Nosenie je celkom pohodlné v stoji, pri sedení už moc veľmi nie. Ak je puzdro z tvrdšieho materiálu, táto poloha môže byť mierne ,,diskomfortná“. Pri tasení robí váš pohyb ,,oblúk“, ktorý nie je úplne efektívny z pohľadu rýchlosti tasenia. Používa sa prevažne pri OWB puzdrách.

6 hod.
OWB puzdra zahŕňajú aj Small of the back – alebo nosenie zbrane v oblasti krížov. Pokiaľ nutne potrebuje, aby vaša zbraň bola čo najviac skrytá je aj takáto možnosť. Osobne je to pre mňa najhoršie možné riešenie. V prvom rade je tasenie zbrane neefektívne ako z pohľadu času tak z pohľadu sebaobrany. Ak by som bol vystavený situácii, keby by som sa musel brániť, nedovolil by som si ruku spustiť za chrbát aby som dokázal efektívne tasiť – použiť zbraň. Navyše väčšina ,,šarvátok“ končí na zemi, takže k zbrani by som ani nemal prístup, alebo by mi ju mohol útočník zobrať. Z pohľadu denného nosenia to nie je veľmi pohodlný spôsob. Navyše sedenie, či šoférovanie je veľmi limitujúce s týmto typom nosenia.

11 hod.
Jedná sa o tzv. Cross draw – tasenie do kríža. Primárne sa týka OWB puzdier. U praváka je to na ľavej strane brucha a tasenie je vedené cez telo. Samotné tasenie je však dlhé – neefektívne. Je to možná alternatíva pre ľudí, ktorý veľa sedia alebo šoférujú. Nosenie je síce dosť viditeľné, ale pohodlné.

,,V lete dokážu obrys zbrane ideálne zakryť až 2 - 3 vrstvy oblečenia"...

Sklon
Na samotný sklon majú najväčší vplyv dva faktory. Prvým je samotná pozícia puzdra a druhým vaša biomechanika. Nad týmto pojmom si nelámte hlavu. Zjednodušene povedané ide o mechaniku vášho pohybu – konkrétne správneho nahmatnutia zbrane, ktoré ovplyvňuje plnohodnotné tasenie zbrane. Pri opaskových puzdrách IWB a OWB sa najčastejšie sa používa klasický 90° (kolmo dole) alebo pozitívny / negatívny 5°-20° sklon. Aby bola zaručená efektívnosť, tak pri určitých typoch puzdier sa môžete stretnúť aj so sklonom 45°. Pri Shoulder (podpažných) sa najčastejšie používa horizontálny alebo vertikálny smer.

Strih – vzor
Veľmi individuálna záležitosť, ktorú ovplyvňuje niekoľko faktorov. Prvým a najväčším je materiál, z ktorého je puzdro vyrobené. Najčastejšie sa používa nylon, koža a kydex. Materiálom sa však budeme venovať zvlášť v ďalšom článku. Druhým faktorom je, či chcete nosiť len samotnú zbraň alebo aj nejaké príslušenstvo. Zbraň s baterkou alebo ďalší zásobník... Od toho sa odvíja veľkosť a komfort puzdra. Ako tretiu vec si musíte si určiť čo od daného puzdra potrebujete. Chcete len puzdro na strelnicu alebo na denné nosenie? Chodíte športovo oblečený alebo v ,,business casual“? Samozrejme svoju úlohu zohráva aj estetická stránka. Každému sa páči niečo iné...

Na záver...

Výber puzdra by ste mali starostlivo zvážiť. Zvážte svoj osobný životný štýl, spôsob obliekania, potreby – denné alebo len občasné nosenie na strelnicu...
,,Spôsob nosenia zbrane má zásadný vplyv na efektívnosť jej použitia...“