Partneri

Army trainig


Inštruktori, ktorí pôsobili alebo ešte stále aktívne pôsobia a vzdelávajú príslušníkov ozbrojených zborov Slovenskej Republiky, vás pozývajú vyskúšať si kurzy a zážitky, ktoré v armáde a polícii absolvujú len najlepší z výborných… Alebo len tak pre vedomosti, zručnosti, adrenalín a dobrodružstvo či romantiku, spoznajte s nami seba, svoje vnútro, uvidíte, na čo máte. Ako bonus vám ponúkame vychutnať si s nami čaro prírody a jej neopísateľnú harmóniu zvukov a vôní. Našou hlavnou zásadou je účastníkov našich akcií nielen zabaviť a pripraviť im veľké dobrodružstvo, ale súčasne sa zamerať na odovzdávanie praktických vedomostí a zručností z rôznych krízových situácií, ktoré môžu v živote človeka nastať. Viac o Army trainigu…

„Možno nevieme úplne všetko, ale patríme k najlepším!“

SPECIALGEAR.SHOP

Spoločnosť Tidly Arms je zameraná na predaj military oblečenia, taktického výstroja a rôznych doplnkov, vhodných pre ľudí, ktorí sa venujú streľbe, taktike a outdoor aktivitám. V neposlednom rade ponúkame taktiež výcvik v oblasti akýchkoľvek zbraní: strelných (krátkych alebo dlhých), chladných alebo aj improvizovaných. Ďalšie služby poskytujeme v oblasti taktiky pre jednotlivcov alebo aj pre malé tímy. S tým je úzko spojený výcvik v oblasti psychológie a taktickej medicíny v súvislosti s vysokorizikovými situáciami. Výcvik je vhodný pre civilný sektor a aj pre ozbrojené zbory. Náš tím tvoria jednotlivci, ktorí celý svoj život zasvätili službám v ozbrojených zboroch a výcviku s reálnymi skúsenosťami s krízovými situáciami.

Spolupráca

Special Group

Vznikol v roku 2005, kedy začal reálne fungovať ako tím v rámci military – airsoftovej komunity. Za ten čas prešiel viacerými organizačnými a personálnymi zmenami. V roku 2014 vzniklo občianske združenie registrované na MV SR. Svojim členom zabezpečuje rozvoj v oblasti športovej, obrannej a airsoftovej streľby, topografie, zlaňovania, taktickej, zdravotníckej a inej špeciálnej prípravy. Poskytovaním a sprostredkovaním prednášok, školení a kurzov v rámci zdokonaľovania a prehlbovania znalostí a zvyšovania fyzickej a psychickej odolnosti. Spolupracuje s bezpečnostnými zložkami v SR, so zložkami integrovaného záchranného systému, s klubmi vojenskej histórie, s airsoftovými klubmi, so Slovenským červeným krížom a tiež s medzinárodným zoskupením klubov vojenskej histórie a súčasnosti CZE-SVK Battlegroup. Svoje znalosti prezentujú členovia klubu aj navonok a to účasťou na rôznych športových či kultúrnych podujatiach pre verejnosť. Viac o Special Group…

,,Najväčšou vašou výzvou nie je niekto iný. Je to bolesť v nohách a vnútorný hlas, ktorí kričí, ale nemôžete ho počúvať. Práve vtedy zaberte a zistíte, že ľudská myseľ zvádza zápas medzi ľahkým a správnym.“
Neznámy autor
,,Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, ak žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý."
Seneca
,,Prvé a najväčšie víťazstvo spočíva v ovládnutí seba samého."
Platón
„Sila nepochádza z fyzickej kapacity. Pochádza z nezlomnej vôle.“
Móhandás Karamčand Gándhí
„Každý človek je od prírody obdarený určitými schopnosťami a kým ich nevyskúšame, ani nevieme, aké možnosti sú v našom dosahu.“
Ralph Waldo Emerson
„Príroda nikdy neporuší vlastné pravidlá.“
Leonardo Da Vinci
,,Toto je život, a nič iného nebude."
Kazma
,,Národ, ktorý zabudne svoju minulosť, nemá žiadnu budúcnosť."
W. Churchill
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial