Special Group

Vznikol v roku 2005, kedy začal reálne fungovať ako tím v rámci military – airsoftovej komunity a za ten čas prešiel viacerými organizačnými a personálnymi zmenami. V roku 2014 vzniklo občianske združenie registrované na MV SR. Svojim členom zabezpečuje rozvoj v oblasti športovej, obrannej a airsoftovej streľby, topografie, zlaňovania, taktickej, zdravotníckej a inej špeciálnej prípravy poskytovaním a sprostredkovaním prednášok, školení a kurzov v rámci zdokonaľovania a prehlbovania znalostí a zvyšovania fyzickej a psychickej odolnosti. Spolupracuje s bezpečnostnými zložkami v SR, so zložkami integrovaného záchranného systému, s klubmi vojenskej histórie, s airsoftovými klubmi, so Slovenským červeným krížom a tiež s medzinárodným zoskupením klubov vojenskej histórie a súčasnosti CZE-SVK Battlegroup. Svoje znalosti prezentujú členovia klubu aj navonok a to účasťou na rôznych športových či kultúrnych podujatiach pre verejnosť. Viac o Special Group…

,,Najväčšou vašou výzvou nie je niekto iný. Je to bolesť v nohách a vnútorný hlas, ktorí kričí, ale nemôžete ho počúvať. Práve vtedy zaberte a zistíte, že ľudská myseľ zvádza zápas medzi ľahkým a správnym.“
Neznámy autor
,,Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, ak žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý."
Seneca
,,Prvé a najväčšie víťazstvo spočíva v ovládnutí seba samého."
Platón
„Sila nepochádza z fyzickej kapacity. Pochádza z nezlomnej vôle.“
Móhandás Karamčand Gándhí
„Každý človek je od prírody obdarený určitými schopnosťami a kým ich nevyskúšame, ani nevieme, aké možnosti sú v našom dosahu.“
Ralph Waldo Emerson
„Príroda nikdy neporuší vlastné pravidlá.“
Leonardo Da Vinci
,,Toto je život, a nič iného nebude."
Kazma
,,Národ, ktorý zabudne svoju minulosť, nemá žiadnu budúcnosť."
W. Churchill
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial