Poznáš zabudnutú históriu Španej doliny?

Od ktorého roka môžeme oficiálne datovať vznik obce Špania Dolina?

Správne! Nesprávne!

Špania Dolina leží na rozhraní dvoch pohorí. Akých?

Vyber 2 správne odpovede

Správne! Nesprávne!

Je nasledujúci výrok pravdivý? Najväčší rozkvet baníctva a hutníctva v tejto lokalite pripadá na obdobie Thurzovcov a Fuggerovcov (1494 - 1526)

Správne! Nesprávne!

Ktorá šachta je najlbšia?

Správne! Nesprávne!

Existoval unikátny banský vodovod?

Správne! Nesprávne!

Kto začal hĺbiť hlavnú šachtu Ferdinand hlbokú 250 metrov v roku 1494?

Správne! Nesprávne!

V ktorom roku vznikla škola špaňodolinskej čipky?

Správne! Nesprávne!

Je pravda, že tzv. meďonosné vody dokázali ,,premeniť" žezlo na meď?

Správne! Nesprávne!

Patrí Špania Dolina do zoznamu UNESCO?

Správne! Nesprávne!

V ktorom roku boli otvorené prvé bane?

Správne! Nesprávne!

V ktorom roku sa zatvorili bane kvôli značnému vyčerpaniu nerastov?

Správne! Nesprávne!

Ako sa nazýva najstaršie ložisko rudy v Starých horách?

Správne! Nesprávne!

Ako sa volala najznámejšia Jagorovova partizánska brigáda?

Správne! Nesprávne!

Čo všetko sa nachádzalo v Starých Horách počas SNP?

Vyber 3 správne odpovede

Správne! Nesprávne!

Vypuklo v roku 1525 - 1526 banské povstanie kvôli znehodnoteniu vtedajšej meny?

Správne! Nesprávne!

Používa sa v rámci nového projektu vysielačkový kanál PMR 1, podkanál 1 ako záchranný kanál na pomoc ľuďom v tiesni?

Správne! Nesprávne!

V akej nadmorskej výške sa nachádza Špania Dolina?

Správne! Nesprávne!

Aké telefónne číslo používa HZS?

Správne! Nesprávne!

Zásobovala voda Spod Prašivej 42 km dlhý banský vodovod?

Správne! Nesprávne!

Z ktorej šachty- haldy vznikla najznámejšia výhliadka na okolie?

Správne! Nesprávne!

Poznáš zabudnutú históriu Španej doliny?
Gratulujem!

Gratulujem! Tvoje vedomosti o Španej dolina sú vynikajúce. Je vidieť, že história tohto miesta ti nie je cudzia. Viac sa o histórii alebo o tom, čo sa dá dnes vidieť v Španej doline sa dočítate v článku #14 TURISTIKA BEZ VÝHOVORIEK… ŠPANIA DOLINA A JEJ ZABUDNUTÁ HISTÓRIA?
Gratulujem!

Gratulujem! Tvoje vedomosti o Španej dolina sú dobré. Je vidieť, že história tohto miesta ti nie je cudzia aj keď je tu malý priestor na zlepšenie 😉. Viac sa o histórii alebo o tom, čo sa dá dnes vidieť v Španej doline sa dočítate v článku #14 TURISTIKA BEZ VÝHOVORIEK… ŠPANIA DOLINA A JEJ ZABUDNUTÁ HISTÓRIA?
Gratulujem!

Nie zlé! Tvoje vedomosti o Španej doline sú dobré. Ak by si sa chcel o tomto mieste dozvedieť viac stačí si prečítať nasledovný člénok #14 TURISTIKA BEZ VÝHOVORIEK… ŠPANIA DOLINA A JEJ ZABUDNUTÁ HISTÓRIA?
Kvízy | Počet prečítaní: 701