Poznáš zabudnutú históriu Španej doliny?
Poznáš zabudnutú históriu Španej doliny?

Od ktorého roka môžeme oficiálne datovať vznik obce Špania Dolina?

Správne! Nesprávne!

Špania Dolina leží na rozhraní dvoch pohorí. Akých?

Vyber 2 správne odpovede

Správne! Nesprávne!

Je nasledujúci výrok pravdivý? Najväčší rozkvet baníctva a hutníctva v tejto lokalite pripadá na obdobie Thurzovcov a Fuggerovcov (1494 - 1526)

Správne! Nesprávne!

Ktorá šachta je najlbšia?

Správne! Nesprávne!

Existoval unikátny banský vodovod?

Správne! Nesprávne!

Kto začal hĺbiť hlavnú šachtu Ferdinand hlbokú 250 metrov v roku 1494?

Správne! Nesprávne!

V ktorom roku vznikla škola špaňodolinskej čipky?

Správne! Nesprávne!

Je pravda, že tzv. meďonosné vody dokázali ,,premeniť" žezlo na meď?

Správne! Nesprávne!

Patrí Špania Dolina do zoznamu UNESCO?

Správne! Nesprávne!

V ktorom roku boli otvorené prvé bane?

Správne! Nesprávne!

V ktorom roku sa zatvorili bane kvôli značnému vyčerpaniu nerastov?

Správne! Nesprávne!

Ako sa nazýva najstaršie ložisko rudy v Starých horách?

Správne! Nesprávne!

Ako sa volala najznámejšia Jagorovova partizánska brigáda?

Správne! Nesprávne!

Čo všetko sa nachádzalo v Starých Horách počas SNP?

Vyber 3 správne odpovede

Správne! Nesprávne!

Vypuklo v roku 1525 - 1526 banské povstanie kvôli znehodnoteniu vtedajšej meny?

Správne! Nesprávne!

Používa sa v rámci nového projektu vysielačkový kanál PMR 1, podkanál 1 ako záchranný kanál na pomoc ľuďom v tiesni?

Správne! Nesprávne!

V akej nadmorskej výške sa nachádza Špania Dolina?

Správne! Nesprávne!

Aké telefónne číslo používa HZS?

Správne! Nesprávne!

Zásobovala voda Spod Prašivej 42 km dlhý banský vodovod?

Správne! Nesprávne!

Z ktorej šachty- haldy vznikla najznámejšia výhliadka na okolie?

Správne! Nesprávne!

Poznáš zabudnutú históriu Španej doliny?
Gratulujem!

Gratulujem! Tvoje vedomosti o Španej dolina sú vynikajúce. Je vidieť, že história tohto miesta ti nie je cudzia. Viac sa o histórii alebo o tom, čo sa dá dnes vidieť v Španej doline sa dočítate v článku #14 TURISTIKA BEZ VÝHOVORIEK… ŠPANIA DOLINA A JEJ ZABUDNUTÁ HISTÓRIA?
Gratulujem!

Gratulujem! Tvoje vedomosti o Španej dolina sú dobré. Je vidieť, že história tohto miesta ti nie je cudzia aj keď je tu malý priestor na zlepšenie 😉. Viac sa o histórii alebo o tom, čo sa dá dnes vidieť v Španej doline sa dočítate v článku #14 TURISTIKA BEZ VÝHOVORIEK… ŠPANIA DOLINA A JEJ ZABUDNUTÁ HISTÓRIA?
Gratulujem!

Nie zlé! Tvoje vedomosti o Španej doline sú dobré. Ak by si sa chcel o tomto mieste dozvedieť viac stačí si prečítať nasledovný člénok #14 TURISTIKA BEZ VÝHOVORIEK… ŠPANIA DOLINA A JEJ ZABUDNUTÁ HISTÓRIA?
,,Najväčšou vašou výzvou nie je niekto iný. Je to bolesť v nohách a vnútorný hlas, ktorí kričí, ale nemôžete ho počúvať. Práve vtedy zaberte a zistíte, že ľudská myseľ zvádza zápas medzi ľahkým a správnym.“
Neznámy autor
,,Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, ak žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý."
Seneca
,,Prvé a najväčšie víťazstvo spočíva v ovládnutí seba samého."
Platón
„Sila nepochádza z fyzickej kapacity. Pochádza z nezlomnej vôle.“
Móhandás Karamčand Gándhí
„Každý človek je od prírody obdarený určitými schopnosťami a kým ich nevyskúšame, ani nevieme, aké možnosti sú v našom dosahu.“
Ralph Waldo Emerson
„Príroda nikdy neporuší vlastné pravidlá.“
Leonardo Da Vinci
,,Toto je život, a nič iného nebude."
Kazma
,,Národ, ktorý zabudne svoju minulosť, nemá žiadnu budúcnosť."
W. Churchill
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial