SFEG: Boj s nožom

Dávnejšie mi spomínal Patrik, že bol na jednom zaujímavom kurze. Boj s nožom, kde bola hlavná idea ,,obrana proti nožu neexistuje“. Následne sme sa dohodli, že pokiaľ by bola možnosť, rád by som sa daného kurzu zúčastnil a rozšíril si voje vedomosti a zručnosti. A tak plynul čas,…

Približne pred mesiacom som sa spolu s CAT1 a ďalšími priateľmi a kamarátmi zúčastnil kurzu: Úvod do boja s nožom, pod záštitou SFEG a vedením Martina Medveca.

SFEG Weapons Combat System

je ucelený systém, ktorý založil Richard Cotterill a Martin Medvec. SFEG sa venuje ako boju bez zbrane tak aj boju s akoukoľvek zbraňou. Principiálne vychádza z konceptu Richard Cotterill’s Balintawak ale naviac sú v ňom zakomponované aj strelné zbrane. Tréning SFEG dáva možnosť čo najviac sa priblížiť realite boja. Útoky sú reálne a preto je veľakrát bolestivý. Sú tu zahrnuté všetky aspekty boja od fyzickej prípravy, cez psychickú prípravu – ako je napríklad zvládnutie bojovej situácie na mentálnej úrovni a plus veľa možností ako správne vyhodnotiť a prežiť boj ako taký. V žiadnom prípade tu nejde o sebaobranu alebo niečo podobné. Ide o správne vysvetlenie vysokorizikových situácií a ich zvládnutie v reálnom podaní. (bližšie informácie)

Úvodný seminár – boj s nožom

Po príchode do ZV, kde sa daný kurz konal, sme sa zvítali aj so zvyškom chalanov, ktorí si taktiež prišli rozšíriť svoje obzory. Následne sa úvodného slova ujal doteraz tichý chlap – Martin. Hneď na úvod nám vysvetlil, o čom systém SFEG je, čo je preňho typické a z akých princípov vychádza. Následne sme sa postupne oboznamovali s danými princípmi, trénovali sme ich a skúšali,…

Vzhľadom k tomu, že toto bol prvý kurz – tzv. oboznamovací, tak sme nešli do hĺbky niektorých vecí. Riešili sme základné princípy, pričom ja ako obranca mám nôž a útočník ho nemá.

Systém vychádza z jednoduchých a logických princípov, kde sa kladie dôraz hlavne na jednoduchosť, priamočiarosť, rýchlosť, silu a agresivitu. V podstate sa dá povedať, že sa snaží minimalizovať riziko a maximalizovať účinnosť. Pravdou však je, ako Martin niekoľkokrát povedal, že útok je doslova devastačný… Preto za týmto systémom netreba hľadať žiadne ,,kúzla z Kali, či Eskrimy“. Systém ako pohybový celok má dosť blízko boxu resp. thajskému boxu.

Sám sa venujem už niekoľko rokov Combat WIN CHUNu, ktorý sa mi zdá byť na klasickú ,,sebaobranu“ vhodnejší – ako systém. Ale ako ,,poslednú možnosť“ má určite systém SFEG svoje reálne opodstatnenie. Ako mi raz povedal jeden môj kamarát J.G. ,,Radšej buchty do basy ako kvety na hrob”. Každopádne som si rozšíril svoje obzory, pretože kto sa neučí, nerastie,… Keďže každý systém má niečo do seba a každý sme jedinečný (biomechanika, somatotyp, psychická a fyzická zdatnosť,…), tak odporúčam záujemcom alebo ľuďom, ktorých táto problematika zaujíma, aby si vyskúšali viacero systémov a venovali sa plnohodnotne jednému, ktorý vám bude najviac vyhovovať a bude vám dávať zmysel. V dnešnej dobe, kedy je ,,každý” odborník na všetko, tak o to viac pokladám za potrebné, aby ste si váš ,,matrix – systém boja/ obrany s nožom” poskladali na základe vlastných skúseností.

V minulosti som sa zúčastnil seminárov s obdobnou tématikou pod záštitou Krav Maga Protect pod vedením Lukáša Peštu (SOG), či SPECTAR Academy pod vedením Branimira Šegviča a Róberta Ludvíka (článok TU). Všetky tieto semináre sú jedinečné koncepty, ktoré odporúčam vyskúšať.