Špecializovaný kurz KACU Group

Špecializovaný kurz so zameraním na CQB – VIP – SEBEOBRANA – STREĽBA

Pred pár týždňami ma oslovil Patrik, že má záujem absolvovať nejaký kurz v ČR. Keďže sa rád učím a spoznávam nových ľudí, neváhal som. A tak minulý víkend sme spolu s Paťom a Mirom absolvovali špecializovaný kurz pod záštitou KACU Group. Niečo som sa naučil, niečo som si zopakoval a hlavne som spoznal nových skvelých ľudí… Celkovo sa kurzu zúčastnilo 22 ľudí a 7 inštruktorov.

Prvý deň
Začiatok prvého dňa kurzu

Kurz začínal v piatok, ale do ČR sme prišli už vo štvrtok, aby sme boli ráno v pohode. Piatok sme začínali CQB v jednom nemenovanom hotely. Hotel bol  nefunkčný, ale zato riadne zachovaný aj so značným vybavením (stoly, stoličky, postele, skrine a dokonca aj periny 😀 ). Na spoločnom briefingu nám boli ešte ujasnené nejasnosti ohľadne bezpečnosti a organizácie. Následne nás rozdelili do troch skupín (Alfa, Bravo a Charlie). Každá so skupín mala pridelených dvoch inštruktorov. Ja a Patrik sme boli zaradený do Alfy a Miro do skupiny Bravo. V našej skupine Alfa nás bolo 9, čiže bol zabezpečený viac menej individuálny prístup pri riešení metodiky a rôznych situácií. Hneď na začiatku prebehla kontrola zbraní, aby bola 100% dodržaná bezpečnosť. Potom nám boli povedané stručné základy a postupy zo zdravovedy pri strelnom poranení.

Priebeh prvého dňa kurzu

Následne sme sa presunuli na jedno poschodie, kde nasledoval výcvik zameraný na CQB. Dnešný deň bol rozdelený do troch blokov. Prvý – metodický nácvik. Druhý – modelové situácie. Tretí – činnosť v noci a práca s baterkou. Metodicky to mali inštruktori dobre zvládnuté a išli sme od jednoduchých vecí k zložitým, od práce vo dvojici až po štvoricu. Prvý blok sa niesol v znamení drillu. Po prvom bloku nasledovala pauza a následne sme od inštruktorov dostali FXové zbrane (lahôdka bola Scorpion EVO – ale to bolo hlavne používané na modelové situácie). Znova nasledoval drill vecí, ktoré sme preberali v prvom bloku, ale už sme používali strelivo CQT. Neskôr sme plynule prešli na modelové situácie s klasickými zafarbovacími nábojami FX. Tu by som chcel vyzdvihnúť prácu inštruktorov, ktorí nám pripravovali naozaj reálne situácie. Celkovo nám často spomínali príbehy a vychytávky z praxe, čo malo tiež svoje čaro. A verte, že aj detaily rozhodujú.

Pri modelových situáciách sme skúšali všetko, čo daný hotel ponúkal (izby, chodby, schody,…). Na simuláciách a hlavne na schodoch sa nám s Patrikom osvedčila naša dlhoročná spolupráca ? Samozrejme treba poznať veľa možností a v danej chvíli si podľa situácie zvoliť tú správnu. Ako poznamenal inštruktor J., že najlepší nôž, turniket, zbraň (doplňte si čo chcete)…je ten, ktorý máte pri sebe a viete ho použiť. A to isté platí aj o zvolení si ,,ideálneho postupu“. Ideálny postup neexistuje. Nič nefunguje na 100%. Existuje len minimalizovanie rizika. Pokiaľ niečo neviete, nemôžte to použiť. A iba vedieť nestačí. Musíte to mať nadrillované – zautomatizované – lebo v kritickej situácii budete konať automaticky, bez rozmýšľania,… V treťom bloku sme sa venovali práci v tme, postupom a metodike práce s baterkou. Celý tento deň nám inštruktor P. prizvukoval:

,,Plynulosť nie je rýchlosť, plynulosť je bezpečnosť.”

Prvý deň končil okolo 23:00. Následne sme sa presunuli na hotel. Ešte chvíľu sme pokecali, Miro nám opisoval ako riešili v ich skupine rôzne situácie a pobrali sme sa späť.

Druhý deň
Začiatok druhého dňa kurzu

Tento deň si budeme ešte dlho pamätať. Teda hlavne sa na ňom zabávať, lebo zablúdiť 2x rovnako v jeden deň dokážem iba ja 😀 . Ale vedel som sa vrátiť po vlastných stopách, to sa cení, nie?… Ale pekne po poriadku… Ráno vyrážame na určenú strelnicu a keďže som si neoveril môj Waze a Murphyho zákony naozaj platia, viedol som Patrika na iné miesto (obe obce mali rovnaký názov). Takže sme mali približne hodinové meškanie. Po príchode sme sa rýchlo natreli opaľovacím krémom, keďže už o 9:20 bolo krásnych 30 stupňov.

Priebeh druhého dňa kurzu

Na strelnici sme pokračovali v už rozdelených skupinách Alfa, Bravo a Charlie. Dnešok bol rozdelený len do dvoch blokov. Prvý blok sme mali zameranie na krátku a dlhú zbraň. Riešili sme metodicky jednotlivé strelecké polohy a situácie . Snaha inštruktorov bola, aby sme nadobudli potrebné znalosti a zručnosti na nedeľu. Takže tento deň bol drill – drill a opäť drill. Čo ma veľmi potešilo bolo utuženie vzťahov a naozaj som mal pocit jednotného kolektívu v rámci skupiny i v rámci celého kurzu. Najmä v rámci našej Alfy (tu môžem relevantne hodnotiť). Proste správny ľudia… Páčil sa mi i prístup inštruktorov, pretože bolo vidieť, že sa tiež zabávajú, že ich to baví…

Tretí deň
Začiatok tretieho dňa kurzu

Opäť sme začínali na strelnici avšak tento krát som už ja nenavigoval 😀 . Takže sme prišli v čas ? Dnešok sa niesol v znamení VIP ( Very Important Person), ochrane osôb,…

Priebeh tretieho dňa kurzu

Tento deň bol rozdelený na tri bloky. V prvom bloku sme riešili metodiku – streľba z auta, ochrana VIP a rôzne strelecké situácie. V druhom bloku sme riešili rôzne modelové situácie po stanovištiach. V podstate to bolo opakovanie z každého dna. Samozrejme pod fyzickou a psychickou záťažou podľa skupiny. Celkom som si užil simulovanie dvojitého strelného poranenia ? V treťom bloku nasledovalo vyhodnotenie kurzu a rozlúčenie sa.

Cesta domov už sa niesla v príjemnom duchu s dobrým pocitom zo super stráveného víkendu s priateľmi a novými kamarátmi.

Záver

Niekoľko podobných kurzov už mám za sebou a môžem spokojne vyhlásiť, že tento víkend bol pre mňa prínosom. Na kurz som šiel bez očakávaní (veľké očakávania môžu priniesť veľké sklamanie). A milo som bol prekvapený. Tak ako som písal na začiatku – niečo som sa naučil, niečo som si zopakoval, a hlavne som spoznal nových skvelých ľudí. Inštruktori boli dobrí, pripravili nám veľa zaujímavých a netradičných situácií. Preberala sa hlavne ,,čierna a zelená“ taktika. Veľmi kladne hodnotím aj to, že inštruktori sa zabávali spolu s nami a občas aj na nás ? Mali priateľský prístup a snažili sa nám vždy vysvetliť ,,PREČO“, robia ,,TO“ tak či tak,… Taktiež si vypočuli i iný názor, čo veľa inštruktorov nemá rado. Takže za mňa ďakujem ešte raz aj takouto formou všetkým inštruktorom KACU Group, všetkým zúčastnením za super partiu a nakoniec i Patrikovi a Mirovi za pekne strávený víkend. Páni bolo mi cťou…