SPECTAR Combat Shooting – Pistol lvl.1

Pred dvoma týždňami som sa zúčastnil Combat Shooting – Pistol lvl.1 v NR pod záštitou SPECTAR ACADEMY. Spočiatku som váhal, či sa kurzu lvl.1 vôbec zúčastniť. Nakoniec som vyhodnotil, že som urobil dobre, keď som sa zúčastnil (v závere článku Vám prezradím, prečo to neľutujem). Hneď prvá vec, čo mňa osobne dosť prekvapila boli dvaja inštruktori na šesť ľudí, čo predznamenalo individuálnejší prístup. A keď inštruktori vytiahli SPECTAR terče, tak to zaváňalo niečím iným – niečím zaujímavým,…

Teória

Hneď na úvod, po privítaní a poučení o bezpečnosti nasledovala teória o zbraniach, nábojoch, rozborka zbraní, a pod.. V podstate by sa to dalo nazvať ako úvod do problematiky. Z pohľadu ľudí, ktorí už pár krát strieľali nič nové. Z pohľadu ľudí, ktorí zbrane videli a oboznamovali sa s nimi prvýkrát , boli informácie cenné,…

Praktická časť

Po teórii nasledoval krátky briefing na palebnej čiare a pokyny ako bude daný kurz prebiehať. Čo ma prekvapilo, bolo, že každé cvičenie sa najprv dosť tzv. sušilo, kým sa reálne začalo strieľať. Kurz bol zameraný na ,,marksmanship” (majstrovstvo zvládnutia zbrane), takže sa strieľalo zväčša staticky, ale vždy bolo poukázané na to, kam resp. čo sa daným cvičením sleduje. Páčilo sa mi, že didakticky to mali inštruktori zvládnuté a robili sa od jednoduchých vecí zložité a ,,nepreskakovalo“ sa. Bolo mi poukázané na niektoré chyby v mojom streleckom postoji a vysvetlené, prečo je to nevhodné. Taktiež niektoré drily boli v princípe jednoduché, no zapotil som sa pri nich,… Každopádne mám zase na čom pracovať 🙂

Záver kurzu sa niesol scenárovými  situáciami, čo bolo super oživenie a hlavne to bolo super na pochopenie, koľko má človek reálneho času a aký potrebuje dištanc pri útoku nožom, rukou, v boji proti presile, atď… Koľko vecí musí človek v krízovej situácii vyhodnocovať od ,,nezainteresovaných osôb –  po možný útok zo zálohy“, ale nechcem moc prezrádzať,…

Záver

Takže záverom len toľko, že kurz som si užil, pekne ma ,,opálilo“ a už sa teším na ďalší kurz.

A prečo neľutujem, že som sa zúčastnil kurzu lvl.1? Lebo vďaka kurzu som pochopil, že nie každý strelecký návyk, ktorý robím, robím dobre z pohľadu mojich biomechanických predispozícií . Ale to najcennejšie, čo som si z kurzu odniesol bolo, že musím pochopiť a vedieť resp. mať znalosť, prečo daný úkon robím. Veľa ľudí (hlavne v dnešnej dobe internetu) vidí niektoré veci, ktoré robia policajti, špeciálne jednotky, či špičkový strelci a tak ich napodobňujú. Častokrát nevedia prečo, ale odôvodňujú to tým, že pokiaľ to robia oni, musí to fungovať, resp. keby to bolo zlé, tak by to predsa nerobili.  Čiastočne súhlasím, ale! Robia to práve preto, že sú cvičení na špeciálne úkony a operácie, robia to, pretože im to funguje v tíme alebo je to proste ich vlastný štýl, ktorý vychádza z ich fyzických predispozícii a ich biomechanického pohybu. Lenže, každý človek je iný, každý ma iné fyzické parametre a nik nie je na ulici v tíme, kde najčastejšie platí, každý sám za seba… A o tom bol kurz SPECTAR… Bolo niekoľkokrát prízvukované, že to čo sa nám snažia inštruktori odovzdať je pre civilný sektor, nie pre boj, tímové CQB, a pod. Veľký dôraz bol kladený na individualitu.