Čo všetko vieš o Velickom a Batizovskom plese?

Rozhodli sme sa preskúmať legendu o „morských okách“ v Tatrách. Podľa legendy sa traduje, že morské oká – tatranské plesá sú cez podzemie spojené s morom. V skutočnosti však vznikli vďaka činnosti ľadovcov, ktoré ovplyvnili ich tvar a dokonca aj farbu vody. Počas našej #15 TURISTIKA BEZ VÝHOVORIEK… Tatranské plesá 2021 sme sa tozhodli preskúmať dve z nich ? Velické a Batizovské pleso. A ako dobre ich poznáš ty? Otestuj si svoje vedomosti ?

Aké plesá sa nachádzadjú vo Velickej doline?

Vyber 3 správne odpovede

Správne! Nesprávne!

Je Velické a Batizovksé pleso ľadovcového pôvodu

Správne! Nesprávne!

V akej nadmorskej výške sa nachádza Velické pleso?

Správne! Nesprávne!

Akú maximálnu hĺbku dosahuje Velické pleso?

Správne! Nesprávne!

Vyteká z Velického plesa Velický potok?

Správne! Nesprávne!

Akú rozlohu má Velické pleso?

Správne! Nesprávne!

Akú výšku dosahujú Velické vodopády?

Správne! Nesprávne!

V akej nadmorskej výške sa nachádza Batizovské pleso?

Správne! Nesprávne!

Aka maximálnu hĺbku dosahuje Batizovské pleso?

Správne! Nesprávne!

Aka veľkú rozlohu má Batizovské pleso?

Správne! Nesprávne!

Aké štíty obklopujú Batizovké pleso?

Vyber 3 správne odpovede

Správne! Nesprávne!

V ktorom roku stála prvá kamenná stavba na mieste dnešného Sliezkeho domu?

Správne! Nesprávne!

V ktorom storočí sa prvý raz spomenulo slovo "Velická"

Správne! Nesprávne!

Čo prvý krát zničilo budovu na mieste dnešného Sliezkeho domu v roku 1874?

Správne! Nesprávne!

Sliezky dom sa počas prvej svetovej vojny používal ako:

Správne! Nesprávne!

V ktorom roku navštívil Sliezky dom Ján Pavol II, ktorý počas svojej návštevy vysvätil drevenný kríž, ktorý je dodnes osadený nad Sliezkym domom?

Správne! Nesprávne!

Aka dlhá je Velická a Batizovská dolina dohromady?

Správne! Nesprávne!

Aké plesá sa nachádzajú v Batizovskej doline?

Vyber 3 správne odpovede

Správne! Nesprávne!

V ktorom roku za jednu noc zhorela celá chata na Sliezkom dome?

Správne! Nesprávne!

V ktorom roku prešiel Sliezky dom rekonštrukcoi do tej podoby ako ho poznáme dnes?

Správne! Nesprávne!

Čo všetko vieš o Velickom a Batizovskom plese?
Gratulujem!

Gratulujem! Tvoje vedomosti o Velickom a Batizovkom plese sú vynikajúce. Je vidieť, že tieto meista ti nie sú cudzie. Viac sa o týchto miestach môžeš dozvedieť v našom článku #15 Turistiky bez výhovoriek.
Gratulujem!

Gratulujem! Tvoje vedomosti o Velickom a Batizovkom plese sú dobré. Je vidieť, že tieto miesta ti nie sú cudzie aj keď je tu malý priestor na zlepšenie 😉. Viac sa o týchto miestach môžeš dozvedieť v našom článku #15 Turistiky bez výhovoriek.
Gratulujem!

Nie zlé! Tvoje vedomosti o Velickom a Batizovkom plese sú dobré. Ak by si sa chcel o tomto mieste dozvedieť viac stačí si prečítať nasledovný článok z našej #15 Turistiky bez výhovoriek.
Kvízy | Počet prečítaní: 564