Kurz prvej pomoci I. 2017

Kurz prvej pomoci

Minulý víkend som sa spolu s priateľmi z tímov Strikers a Special Group zúčastnil ďalšieho dvojdňového kurzu prvej pomoci. Konal pod záštitou Červeného kríža v Martine. Kurzom prvej pomoci sa v našej ,,skupine“ venujeme pravidelne niekoľkokrát do roka, keďže zdravoveda resp. prvá pomoc je jedna zo zručností, ktorú by mal ovládať každý človek. Poskytnutie prvej pomoci by malo byť morálnou povinnosťou každého človeka a jej neposkytnutie je u nás definované ako trestný čin (v Trestnom zákone č. 300/2005 Z. z., ktorý v § 177 odsek 1 uvádza: „Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“). Tomuto ,,skillu“ sa venujem, ale aj z hľadiska ako otec, priateľ, vodič (§ 178), či strelec,… Proste nikdy neviete kedy budete potrebovať tieto vedomosti a skúsenosti v bežnom živote. IN OMNIA PARATUS.

Prečo pravidelne opakovať kurz prvej pomoci?

Celý svet je neustále v pohybe. Tak ako sa stále na základe nových výskumov a meraní niečo mení, menia sa i postupy pri poskytovaní prvej pomoci. To čo platilo minulý rok je už ,,po novom“ pozmenené. Alebo sa to vôbec nevykonáva – vynecháva. Takže odporúčam z vlastných skúseností aspoň raz za rok absolvovať rekvalifikačný kurz. Niekedy naozaj rozhodujú sekundy, ktoré môžete pri niektorých zákrokoch ušetriť.

Tak ako po minulé roky, prednášajúci Marek mal pre nás pripravenú prezentáciu a praktické cvičenia. Začali sme  zopakovaním starších zručností a osvojení nových vedomostí a metód. Pripravil si pre nás i tzv. špeciálne situácie, kde sme rozoberali prvú pomoc pri topení, v lavíne, na štadióne a pri tehotnej žene. Tento kurz bol prípravným kurzom pred ďalším, náročnejším – kde budeme mať LARPovo vytvorené špeciálne situácie zo života, v ktorých sa môžeme kedykoľvek ocitnúť.

Pokiaľ máte chvíľku čas, môžete si pozrieť video z min. roka, ktoré vám priblíži činnosť na tomto kurze. Video zostrihal a pripravil Striker1

Touto cestou chcem ešte raz poďakovať Strikerovi1 za iniciatívu zorganizovania kurzu a Marekovi, ktorý nám znova podal aktuálne komplexné informácie. Samozrejme aj za individuálny prístup na jednotlivých praktických cvičeniach. Ďakujem a teším sa na kurz prvej pomoci II.