Oborné školenie pre streleckú verejnosť Banská Bystrica

Moje prvé odborné školenie pre streleckú komunitu je za nami... A myslím, že to dopadlo úspešne. Veď posúďte sami... 😉

 

Podobné podujatia sa občas uskutočňujú a už veľakrát som sa som si chcel ísť rozšíriť obzory, pretože informácii nie je nikdy dosť. A informácii z praxe ešte menej. No nikdy by ma nenapadlo, že na svojej prvej takejto akcii budem stáť pred publikom v úlohe prednášajúceho...

Ako to celé začalo?

Pred pár týždňami ma oslovil kamarát z Crossbow Assault Teamu, či by som nemal záujem prednášať na dobročinnej akcii v Banskej Bystrici na tému tlmiče... Po chvíľke zdráhania sa (lebo čas je u mňa 4 rozmerná veličina 😅), som nakoniec súhlasil. Zadanie znelo jasne. Predstavenie tlmičov ako doplnku a ich možnosti. Keďže sa s touto problematikou stretávam momentálne denno denne, doplnil som podtitul Mýty vs Realita. Pretože vďaka filmom chce byť každý Hitman alebo Jon Wick... No ten, kto vidí trochu do problematiky vie, že bude rád ak bude ako Luskáčik 😅 Ale späť k téme...

Prvé odborné školenie pre streleckú verejnosť

Prvé odborné školenie pre streleckú verejnosť v Banskej Bystrici sa konalo pod záštitou Slovenskej Asociácie Westernovej Streľby, Crossbow Assault Teamu, J&B Hunting a portálu O Zbraniach na pôde Fakluty zdravotníctva SZU. Čo mňa osobne potešilo, že celá akcia sa niesla v duchu charitatívnej akcie, kde sme sa ako strelci dokázali spojiť a pomôcť Svetlieku nádeje...

Ako to skončilo?

Vyše 90 účastníkov, 3 prednášajúci, skvelá organizácia... a 1325€ na podporu detskej onkológie – občiasnkemu združeniu Svetielko nádeje.

V prvom rade by som rád poďakoval organizátorom, že sa dali na takýto druh akcie, ktorá nie len spája streleckú komunitu napriek jednotlivým združeniami, vzdeláva ale taktiež pomáha dobrej veci. V druhom rade by som sa rád poďakoval každému účastníkovi, pretože bez Vás by táto akcia nebola. A samozrejme by som sa rád poďakoval ďalším „kolegom“ prednášajúcim a „moderátorovi“ celého podujatia MUDr. Michalovi Venglarčíkovi, PhD.

 

Prvá pomoc nie len pri strelnom poranení - Mgr. Peter Bučko – Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ SZU
Tlmiče hluku výstrelu – mýty vs realita - Mgr. Michal „Berny“ BernadičBerny.blog
Nutná obrana / Krajná núdza v praxi - JUDr. Marek Čech – predseda senátu Okr. súdu Prešov

Krátky zostrih

Záverom

Som veľmi rád, že vznikajú akcie podobného druhu a dúfam, že táto „tradícia“ bude pokračovať, pretože nie len spája streleckú komunitu, ale aj vzdeláva... Čo je pre mňa jedna z celoživotných ciest... Taktiež, čo sa opmíňa, je benefotom podobných akcií príležitosť spoznať super ľudí z komunity 😉

 

Aby táto akcia napredovala správnym smerom, organizátori vytvorili krátky dotazník, kde máte možnosť dokonca ovplyvniť témy nasledovných akcií tak nájdi si minútku a KLIKNI SEM

 

PS: Budem rád, ak sa na rovnakej akcii uvidíme znova!

NA ZÁVER LEN 3X AK…

Ak ste to dočítali až sem, ĎAKUJEM.
Ak sa Vám môj blog páči a chceli by ste ma podporiť – dajte odber Facebook, Instagram, lajkujte, zdieľajte… Za každú podporu som Vám vďačný.
Ak by Vás ešte niečo zaujímalo, neváhajte a kľudne sa spýtajte… Všade TU som aktívny?

Upozornenie:

V nasledovnom obsahu sa môžu objaviť nezrovnalosti, nevhodne zvolené slovné spojenia alebo chybné vysvetlenia. Znalosti a informácie nemusia byť úplné, ani presné. V recenziách je vyjadrený subjektívny názor na základe doteraz získaných vedomostí, skúseností a informácií. Každopádne celý obsah je tvorený s najlepším vedomím a svedomím. Preto prosím komentujúcich a diskutujúcich o zachovanie slušnosti a úcty. Vyvarujte sa prosím vulgarizmom a nevhodným komentárom. Každý máme právo na názor a interpretáciu daného názoru. Pokiaľ s niečím nesúhlasíte, máte nato plné právo, tak ako druhá osoba má plné právo nesúhlasiť s Vašim názorom a interpretáciou.
Ako autor a tvorca obsahu nenesiem žiadnu právnu zodpovednosť za Vaše jednanie a činy po zhliadnutí predmetného obsahu. Pri tvorbe obsahu na sociálne siete som limitovaný časom, zákonmi a predpismi platnými pre autorov na danej sociálnej sieti a taktiež rešpektujem zákony a predpisy krajiny, v ktorej sa práve nachádzam.