SIAF 2019

Na začiatku augusta som sa spolu s priateľmi zo Special Group zúčastnil SIAF 2019 (Medzinárodného leteckého dňa), ktorý sa konal už tradične na letisku Sliač. Tak ako minulý ročník na SIAF 2018, či na FLP 2019 sme riešili organizačno – zabezpečovaciu činnosť na niekoľkých zverených úsekoch.

SIAF 2019

Rozmýšľam ako čo najvýstižnejšie a stručne by som Vám opísal SIAF 2019. SIAF sa konal prvý augustový víkend, počas ktorého ste mohli vidieť 60 lietadiel na zemi a vo vzduchu (1 radar, 26 stíhacích lietadiel, 15 vrtuľníkov, 12 vrtuľových lietadiel a 6 transportérov). Zúčastnili sa ho piloti z 13 krajín a predviedli 52 letových ukážok. SIAF 2019 navštívilo 107 tis. návštevníkov. V areály letiska sa nachádzalo veľa statických ukážok rôznej vojenskej techniky napr. EOD Nováky, či Vojenskej polície,,... Mohli ste si vyskúšať rôzne atrakcie ako napr. pohyb v pyrotechnickom obleku a pod. Taktiež partneri SIAF mali svoje stánky s atrakciami.

Medzi najväčšie lákadlá tohto ročníka (z môjho pohľadu) partili Frecce Tricolori, Martin Šonka, Zoltán Veres či AWACS - Boeing E-3 A Sentry.

foto: Norbert Leško

MY A SIAF

Tento ročník sme sa zúčastnili v početnom zastúpení. Pôvodný zámer, že by sme boli na jednom pracovisku (tj. úseku) nám nevyšiel. Keďže sa veľa brigádnikov reálne nezúčastnilo, tak nás hlavný organizátor rozdelil. Hold, človek mieni,... Získali sme aspoň ďalšie cenné skúsenosti.
Na tomto mieste by som ešte veľmi rád poďakoval nielen Special Group za dobre odvedený výkon, ale aj Ivke, Aďke, Deniske, Terke, či všetkým ľuďom, s ktorými som mal tú česť chvíľku pracovať a hlavne sme sa konečne znova videli. Samozrejme tak ako vždy veľká vďaka patrí i Erike a Jožovi. Ďakujem Vám všetkým.