Viete poskytnúť prvú pomoc?

Viete poskytnúť prvú pomoc?

,,Ľudia ešte nepochopili, že ranení a chorí neumierajú preto lebo záchranka prišla neskoro, ale preto, že im včas neposkytli prvú pomoc“  MUDr. Viliam Dobiáš

…Predstavme si situáciu… Sme na airsoft akcii alebo tréningu v nejakom nefunkčnom objekte. Stojíme zoradení na chodbe. Odrátame čas a na signál vstupujeme do miestnosti. Všetko ide pekne plynule, až do momentu, kedy sa pri čistení jednej časti miestnosti nepošmykne prvý člen. Samozrejme ho druhý ,,tlačí“ dnu, aby nezostal vo dverách a prichádza k pádu. Na zemi je rozbité sklo a prichádza k väčšej reznej rane na ruke… Čo teraz? Volať 112 či 155? Ošetriť mu to? Má tu niekto lekárničku? A viem použiť obsah lekárničky? Spravím to dobre? Nezanesiem mu do rany infekciu? Radšej to nechám na zdravotníkov? Za koľko prídu? Nestratí veľa krvi? A keď prídu záchranári, prídu ďalšie otázky typu: čo robíte v objekte, v ktorom nemáte čo robiť? Máte súhlas majiteľa?…

Alebo si predstavme inú situáciu. Sme na tréningu v lese. Tréning ide dobre až do momentu, kedy sa člen tímu pošmykne na mokrom lístí alebo zakopne o koreň, ktorý si nevšimol. Prichádza k pádu. A zlomená noha alebo vyvrtnutý členok či koleno sú na svete. Čo teraz? Zhadzujeme lekárničky a ideme volať 112. Zrazu nie je žiadny signál. Čo ďalej?… Kto si zoberie na zodpovednosť ošetrenie a transport? Lovíte po nejakých spomienkach z kurzu prvej pomoci z autoškoly alebo z BOZP?…

Realita či fikcia?

Vyššie popísané scenáre sú reálne a obidva som pri airsofte zažil (teda omnoho viac podobných príbehov) v rôznom prostredí a s rôznymi ľuďmi. A čo mali všetky príbehy spoločné?

  • Vždy tam bol niekto, kto vedel ako správne poskytnúť prvú pomoc. Nemusel to byť zrovna zdravotník. Prvú pomoc podávali aj ľudia, ktorí sa jej venovali v rámci svojho zdokonalenia v rámci ich tímu či bežného života. Boli to mladí chalani i starí harcovníci.
  • Potom tam bola skupina ľudí, ktorí mali lekárničky (IFAKy) a nikto ich nevedel alebo nechcel použiť. Načo teda nosia ľudia IFAK, keď ho nevedia použiť? Len ako doplnok výstroja? Lebo image na instagram? Nie je to zbytočná váha navyše? A na druhú stranu – načo je vám izraelský obväz, keď ho nechcete použiť? Že stál veľa? A? Či ide len o ego, koľko ste zaplatili za výbavu vašich lekárničiek? Uvedomte si prosím jednu vec. Ak by sa stalo niečo vám, boli by ste radi, ak by vám niekto poskytol jeho ,,drahý“ materiál, aby vám zmenšil traumu či dobu rekonvalescencie.

Boli to momenty, ktoré ma oslovili natoľko, že som si uvedomil, čo v mojom napredovaní chcem a potrebujem (aj do bežného života). A tak sa začala moja cesta na prvý kurz prvej pomoci. Odvtedy som už absolvoval niekoľko kurzov. V podstate minimálne jeden krát do roka som na ,,opakovacom“ alebo rozširovacom kurze prvej pomoci. To čo si treba uvedomiť (ako som písal v tomto článku), všetko sa vyvíja. Aj podanie prvej pomoci sa stále zjednodušuje a mení. Na základe testov, nových vedomostí či štatistík sa upravujú určité kroky, aby boli efektívnejšie. Aby šetrili nie len čas, ale aj energiu.

Prvá pomoc

Prvá pomoc – zručnosť, ktorou by mal disponovať každý z nás a mala by byť neoddeliteľnou súčasťou našich životov (nie len airsoftových). Ale čo to je tá prvá pomoc? Dala by sa charakterizovať ako súbor opatrení alebo liečenie, ktoré sa pri poranení alebo náhlom ochorení poskytne postihnutému ešte pred príchodom špecializovanej pomoci. Prvá pomoc je bezprostredná, väčšinou laická pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Čo si treba uvedomiť,  je fakt, že každý človek je zo zákona povinný poskytnúť prvú pomoc.

Povedzme si preto čo hovorí zákon, len tak pre istotu:

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) § 177, §178
  • 177

(1) Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  • 178

Vodič, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Cieľom prvej pomoci je záchrana života, zabránenie zhoršenia stavu a zníženia výskytu komplikácií, či skrátenie doby rekonvalescencie.

To, čím by som chcel ešte na vás apelovať, respektíve šíriť osvetu je jednoduchá poučka zo života. Teória nie je prax. Reálne poskytnutie prvej pomoci sa nenaučíte v e-learningovom kurze a ani v učebni. Teda teoretické základy a východiská si dokážete naštudovať aj doma. Ale jediný spôsob ako zistíte, či viete aplikovať prvú pomoc v živote (v lese, na airsoftovom bojisku,…) je prax.

Aj tento rok som sa preto zúčastnil Kurzu praktickej prvej pomoci v prírode

Nedávno som sa spolu s ďalšími priateľmi zúčastnil praktickej prvej pomoci v prírode. Cieľom bolo pripraviť ľudí na reálne situácie zo života. Po základnej príprave a potrebnej teórii bolo nasimulovaných cca 16 situácií zo života, vyžadujúcich podať prvú pomoc v prírode. Frekventanti museli správne zhodnotiť situáciu (ktorá sa častokrát menila počas riešenia úlohy), zistiť príznaky úrazu alebo ochorenia (ktoré neboli vždy také, ako vyzerali na prvý pohľad), poskytnúť neodkladnú prvú pomoc (museli pracovať s tým, čo mali alebo našli, často aj improvizovať a hľadať riešenia) a privolať špecializovanú pomoc (aj keď nemali signál ?). A niekedy sa museli popasovať sami so sebou, keď si vypočuli či ich riešenie bolo lepšie alebo horšie.  A poviem pravdu, na tých zhodnoteniach sa asi najviac naučili a tým sa zlepšovali od “zásahu”  k  “zásahu”.

Myslím, že každý z nás si to užil, odniesol si domov nielen dostatok informácií, ale hlavne dostatok ,,odvahy“, aby sa nebál poskytnúť prvú pomoc. V konečnom dôsledku, nie je to nič zložité, pokiaľ viete, čo máte robiť…

A prečo o tom píšem takto? Lebo ja sa snažím naučiť a vedieť to, čo budem možno raz potrebovať aj mimo airsoft. Som ochotný svoje vedomosti a svoju lekárničku použiť kedykoľvek a pre kohokoľvek. A čo vy?

Každý z nás by mal vedieť ako pomôcť a nemal by sa báť!

Berny

Publikované pre: respawnslovakia.eu

O tom, že to nie je nič zložité: