Haluzická tiesňava… Oplatí sa navštíviť? 3 zaujímavé miesta, ktoré nájdete v Haluziciach…

V tomto ročnom období mám rád krátke výlety po okolí. Minule som v rámci takýchto krátkych jednodňových výletov navštívil Kostolec či Marhát. Už dávnejšie som sa pohrával s myšlienkou navštíviť Haluzickú tiesňavu. Videl som niekoľko krásnych fotiek, prečítal pár článkov a už som čakal len na ,,vhodný čas". Predĺžený ,,dušičkový“ víkend sa ukázal ako ideálna príležitosť. A tak som sa vybral preskúmať toto zaujímavé miesto...
Okrem Haluzickej tiesňavy, popri ktorej sa nachádza aj zrúcanina opevneného kostola som si trasu naplánoval aj cez rozhľadňu Hájnica, ktorá sa nachádza nad obcou Haluzice. Čo všetko na Vás čaká ak sa rozhodnete toto miesto navštíviť? Oplatí sa sem cestovať?

,,Nepoznáme aké krásne miesta, máme za plotom...“

Haluzická tiesňava

Haluzická tiesňava patrí do intravilánu (zastavanej časti) obce Haluzice a je začlenené do CHKO Biele Karpaty. V roku 1963 bolo toto územie vyhlásené za prírodnú pamiatku so 4. stupňom ochrany. Tiesňava vznikla hĺbkovou eróznou činnosťou Haluzického potoka. Erózia postupne vyhĺbila 30 m hlbokú a 100 m širokú skalnú strž, ktorá sa dodnes rozširuje. V súčasnosti má kaňon dĺžku zhruba 1,5 kilometera, hĺbku 50 metrov a šírku okolo 200 metrov. Aj keď pôsobí neškodne, je tu možné sledovať unikátnu rýchlosť, akou sa prehlbuje a rozširuje. Podarilo sa síce zamedziť jeho prehlbovaniu, do šírky ale stále viditeľne rastie.

Na odhalenie tajomstva Haluzickej tiesňavy je potrebné zdolať jej príkre svahy. Dostať sa na dno tiesňavy. Postaviť sa pred dielo, ktoré vytvoril človek – Prof. Ing. Dr. Skatula, lesník, ktorý poznal význam lesa. Je autorom projektu, ktorý spevnil svahy tiesňavy a zabránil povodniam. Po niekoľkých neúspešných pokusoch, ktoré začali už za čias Rakúsko – Uhorska, sa až v rokoch 1926 – 1927 podarilo Prof. Ing. Dr. Skatulovi realizovať projekt na zahrádzanie Haluzického potoka. Vybudovanú sústavu tvorilo 8 murovaných prehrádzok a v dolnej časti dláždené koryto potoka odstupňované 17 kamennými stupňami. Svahy stabilizovali zalesnením pomocou terás z vŕbovitých plôtikov. Strž na konci uzavreli štvormetrovou vysokou kamennou prehrádzkou. Posledné generálne opravy sa konali v roku 1980.V súčasnej dobe sa v hlavnej strži nachádza 6 funkčných prehrádzok. Ich účelom je zachytávanie splavenín, ktoré vznikli eróziou v hornej časti toku ako aj zachytávanie vysokých vodných stavov pri búrkach.

,,Tiesňava, ktorá odmieta prestať rásť a stále si razí novú cestu."

Trasa v Haluzickej tiesňave
S výnimkou náučného chodníka nevedie cez Haluzickú tiesňavu žiadna oficiálna turistická značka. Prechádzka touto tiesňavou je nenáročná na fyzickú kondíciu, určená všetkým vekovým kategóriám. V prípade dažďa a v zimnom období môžu byť niektoré úseky chodníka šmykľavé, alebo budete musieť prekračovať potôčik. Na exponovanejších miestach sú vybudované schody a zábradlia z lán, či dreva. Tiesňavou je vyšlapaný chodník, takže sa nemusíte báť, že by ste zablúdili.

Ako sa dostať do Haluzickej tiesňavy?
Haluzická tiesňava leží priamo v obci Haluzice. Obec sa nachádza medzi obcami Trenčianske Bohuslavice a Bošácou v okrese Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji. Parkovanie je možné na parkovisku hneď na začiatku obce po pravej strane. Nachádza sa tu aj turistický rázcestník, ale tiesňavu by ste na ňom hľadali márne. Z parkoviska je potrebné ísť smerom do obce okolo obecného úradu smerom na zrúcaninu opevneného kostola (cesta ku kostolu je označená príslušnou zelenou turistickou značkou). Prídete ku drevennému rázcestníku, ktorý ukazuje smer ku kostolu alebo do tiesňavy. V podstate je jedno, ktorou trasou sa vydáte, pretože je to okruh. Prvá cesta vedie popri zrúcanine opevneného kostola, cez lúku, za ktorou začína tiesňava. Druhá cesta vedie kúsok nižšie od drevenného rázcestníka doprava pod úroveň asfaltovej cesty. ,,Ak sa rozhodnete ísť aj na rozhľadňu Hájnica (týči sa nad obcou) odporúčam ísť touto druhou variantou trasy, pretože skončíte okruh pri zrúcanine opevneného kostola a viete prejsť po vrstevnici na zelenú turistickú značku priamo na rozhľadňu - čiže sa nemusíte vraciať späť do dediny (viac sa dočítate nižšie).

Zrúcanina opevneného kostola

V roku 1240 v Bošáckej doline, neďaleko Nového Mesta nad Váhom, na okraji dnešnej obce Haluzice, postavili románsky kostolík, ktorého súčasťou bol obranný múr so vstupnou vežou a strieľňami. Samotný kostol mal zvonicu a postupom rokov bol najskôr goticky a neskôr aj renesančne upravený. Opevňovanie kostolov v časoch vrcholiaceho stredoveku nebolo žiadnou zvláštnosťou. Veľakrát boli jedinou pevnou stavbou v širokom okolí a okrem ochrany pred nepriateľským vojskom plnili úlohu útočiska pred povodňami alebo silnými búrkami. Občas poslúžili aj ako tržnica či miesto verejného zhromaždenia.

Haluzický kostol skončil svoju aktívnu éru v roku 1810. Na začiatku 18. storočia z neho odviezli neskorogotickú sochu Madony z konca 15. storočia, ktorá je dnes uložená vo farskom kostole v Beckove a je to pravdepodobne jediná zachovaná vec z pôvodného interiéru. Prvá väčšia rekonštrukcia chátrajúceho kostola prebehla v roku 1968. Starostlivosť o areál kostola prevzali obyvatelia obce. Zaujímavé je, že v kostole, z ktorého ostalo zachované prakticky len torzo, sa z času na čas konajú bohoslužby (dokonca aj sobáše) (zdroj: Ľuboš Vodička)

Ako som písal vyššie, roklina sa neustále rozširuje a postupne sa zosúvajú aj okolité stavby v jej blízkosti. Časť hradiskového múru sa už zosypala do rokliny, tak snáď sa domácim podarí túto krásnu pamiatku zachovať asanačnými prácami, či rekonštrukciou, ktorú vraj majú v pláne.

Rozhľadňa Hájnica

Vrch Hájnica má 341 m.n.m.. Na jeho území sa nachádza rovnomenná prírodná rezervácia. Svojou polohou sa stal obľúbeným miestom výhľadu na široké okolie nie len pre domácich obyvateľov. V roku 2013 Združenie obcí Mikroregiónu Bošáčka vybudovalo na tomto mieste turistickú rozhľadňu, aby zatraktívnili toto nádherné miesto aj pre turistov a návštevníkov regiónu. Rozhľadňa Hájnica má pôdorys 3,8 m x 3,5 m a celkovou výškou 7 metrov nad terénom. Okrem výhľadu na románsky kostolík a obec Haluzice, ponúka pohľad na všetky svetové strany, osobitne na Biele Karpaty, Považský Inovec a obce Bošáckej doliny. K rozhľadni sa dostanete zelenou turistickou značkou priamo z obce (od obecného úradu), približne za 30 minút.

Bošácka dolina

Bošácka doline patrí do pohoria Bielych Karpát. Je 20 km dlhá a 1 – 3 km široká dolina. Tiahne sa smerom severozápad od Trenčianskych Bohuslavíc k hlavnému hrebeňu Bielych Karpát, k druhému najvyššiemu vrchu - Veľký Lopeník (912 m.n.m.). Okrem obce Haluzice ju tvoria ďalšie 4 obce, ktoré sú zaujímavé z hľadiska kultúrnohistorického, národopisného i prírodovedeckého. Predstavuje ideálne miesto na agroturistiku či chalupárstvo. Územie dolina sa nachádza v CHKO Biele Karpaty a časť zasahuje do územia európskeho významu- Holubyho kopanice. Nachádza sa tu niekoľko prírodných pamiatok či chránených stromov.

Záver

Tiesňava, ktorá sa neustále mení a v každom ročnom období má svoje čaro. Ponúka nenáročnú turistika pre všetky vekové kategórie. Za mňa ideálne miesto na rodinný výlet. Veď posúďte sami...