Nie je značka ako značka. Sú lesnícke značky užitočné?

Každý, kto chodí do prírody si už určite všimol na stromoch rôzne značky. Viete však, čo znamenajú? Aký je ich účel? O čom nás informujú? V našich lesoch máme veľa značiek a každá má inú výpovednú hodnotu. Na našich Turistikách bez výhovoriek či ako inštruktor na kurzoch v Armytrainingu dostávam pravidelne otázku, ,,čo je to na tamtom strome za značku?” Dovolím si tvrdiť, že Slovensko a Česko majú najlepšie a najsystematickejšie turistické značenie na svete. Každý turista by mal poznať základné druhy značiek, aby sa vedel v lese ľahko orientovať.

Aj keď zo skúseností môžem povedať, že nie vždy je to samozrejmosť. Každý turista by mal poznať a vedieť rozoznať základné druhy značiek pre pešiu turistiku, cykloturistiku či značky pre lyžiarov. Ten skúsenejší si už poradí napríklad aj s lesníckymi značkami o ktorých si dnes povieme viac. Prečo práve o lesníckych, sa dozviete na konci článku 🙂 A nie nebojte sa, nebudem prepisovať moje vysokoškolské skriptá plné teórie, ale ukážem vám pár praktických tipov, aby ste sa v lese cítili ako doma 🙂

Slovensko krajina plná lesov?

Skôr, ale ako začneme sa spýtam pár otázok 🙂 Máte predstavu koľko ,,lesov” máme na Slovensku? Rozloha Slovenska je 4,9 mil. hektárov. Koľko z nich však tvoria lesy? Skúsite si tipnúť… Je to približne 2,1 mil. hektárov, čo predstavuje približne 41% plochy Slovenska. Nebudem hodnotiť, či je to málo alebo veľa. Či dnes lesov pribúda alebo ubúda. Pravdou však je, že oproti dávnejšej minulosti sme na tom lepšie (vďaka generácii našich otcov) avšak treba dodať, že dnes je obchod s drevom dobrý business. Ale poďme späť k podstate 🙂 Každý les na Slovensku má svojho ,,pána”. Poznáme tzv. štátne lesy, súkromné lesy, spoločenské lesy (urbár), cirkevné lesy, obecné lesy, poľnohospodárske lesy či súkromné rezervácie.

Aké sú najpoužívanejšie lesnícke značky?

 
Nie je úplne jednoduché sa vyznať v množstve značiek, ktoré sú v našich lesoch. Dnes by som vám rád ukázal niekoľko základných lesníckych značiek, ktoré nájdete v každom lese. Tak sa poďme pozrieť na to, čo rôzne druhy znakov, šípok, farieb, či tvarov znamenajú…

Polovičné červené pruhy – ochranný les

Ochranné lesy sú označené červeným pruhom, ktorým sú označené aj v porastovej mape. Jedná sa o lesy, ktoré boli za také vyhlásené za určitých podmienok a ktorých funkčné zameranie vyplýva z prírodných podmienok. V týchto lesoch sa musí hospodáriť tak, aby plnili účel, na ktorý boli vyhlásené. Jedná sa napr.
– o lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach
– o lesy, ktoré plnia funkciu ochrany nižšie položených lesov a pozemkov
– o lesy na exponovaných horských svahoch pod silným nepriaznivým klimatickým vplyvom
– o lesy znižujúce nebezpečenstvo lavín
– o lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny
– o ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy.

Červené pruhy po obvode s polovičnými pruhmi z vonkajšej strany pod nimi – Hranica chráneného územia – rezervácie

Hranicu chráneného územia alebo rezervácie označujú dva červené pruhy na kmeni stromu. Horný pruh je namaľovaný okolo celého kmeňa, druhý pruh len do polovice, aby sme presne vedeli, kde sa chránené územie nachádza. Chránené územie leží tým smerom, kde polovica spodného pruhu chýba. Na porastovej mape je však značená zelenou čiarou. Takto označené môžu byť aj maloplošné chránené územia.

Oranžový (býva aj červený) štvorec – Hranica užívateľského celku

Každý les má svojho užívateľa. Podľa užívateľov sú lesy rozdelené na tzv. lesné užívateľské celky. Hranice medzi jednotlivými celkami sú označené oranžovým štvorcom, ktorý má rozmery asi 10 × 10 cm. Táto značka je akýmsi pomysleným plotom medzi rôznymi užívateľmi lesa.

Biely pruh

Bielym pruhom sa značia hranice dielcov. Ak sa vetvia, lesníci do stromov vyrývajú šípky v smere vetvenia. Spolu s bielym pruhom môže byť na strome aj oranžový štvorec, ktorý vymedzuje hranicu medzi vlastníkmi lesa. Táto značka môže byť aj samostatne.

Oranžový (červený) štvorec s bielym alebo červeným pruhom – Hranica hospodárskeho lesa a užívateľského celku

Na stromoch možno vidieť aj vodorovný biely alebo červený pruh veľký 15 × 5 cm. Tieto pruhy tvoria hranicu medzi lesnými porastmi. Farba zodpovedá príslušnej kategórii lesa. Biely pruh je hranicou tzv. hospodárskych lesov. Základnou funkciou takýchto lesov je produkcia dreva a následná ťažba. Červeným pruhom sa označujú hranice ochranných lesov. Ich úlohou je napríklad chrániť pôdu a zabrániť jej odnosu – erózii. Jednotlivé kategórie lesa si vyžadujú svoj špecifický spôsob hospodárenia.

Dve bodky rôznej farby – stromy určené na výrub

Dve bodky rôznej farby na kmeni stromu, každá s priemerom asi 5 cm, rôznej farby, jedna vo výške 130 cm, druhá tesne nad zemou, označujú strom, ktorý je určený na výrub. Ak sú bodky biele, znamená to, že daný strom odumiera alebo už odumrel. V prípade plošného výrubu (holorubu) sa hraničné stromy budúceho rúbaniska vyznačia farebnými značkami v tvare veľkého T.

Biely (červený) kríž – stromy, ktoré sa nerúbu

Bielym krížom sa označuje hranica plochy kde vznikne holina v dôsledku kalamity. Stromy s bielymi krížmi sa nerúbu. Stromy s červenými krížmi je taktiež zakázané rúbať!

Žlté šikmé pásy – zvozná (dočasná) trasa

Šikmé žlté pásy uprostred lesa tvoria tzv. zvoznú (približovaciu) linku t. j. dočasnú cestu, ktorou bude zvážané drevo z porastov na dočasnú skládku.

Modrý šikmý pás – holorub alebo presvetlenie

Modrý šikmý pás môžete vidieť, ak sa les rúbe holorubne v páse alebo sa presvetľuje v páse (hranice pásov, medzi ktorými sa môže rúbať, sú značené jednou šikmou čiarou).

Poznáte porastovú mapu?

Je dôležitý mapový podklad, z ktorého sa dajú pomerne jednoducho vyčítať zaujímavé informácie ako vek lesa, druh lesa či hranice lesov (napríklad medzi rezerváciou a hospodárskym lesom)

LGIS – Lesnícky geografický informačný systém
*potrebná inštalácia pluginu

Pár zaujímavých informácií na záver

– V niektorých častiach lesov sú vysoko na stromoch umiestnené tabuľky s číslami. Spravidla označujú stromy na výskumnej ploche.
– Hospodársky (hraničný) kopec je dobrým orientačným bodom pre lesníkov alebo tých, ktorí vlastnia lesnícku porastovú mapu. Malá kamenná pyramída s dreveným hranolom býva umiestnená na hranici lesných porastov alebo lesných užívateľských celkov. Číslo na hospodárskom (hraničnom) kopci namaľované červenou alebo čiernou farbou na bielom podklade zodpovedá číslu na príslušnej lesníckej mape. Tie sú v mierkach 1:10 000.
– Šípky smerom hore alebo do strán, pod značkami zväčša označujú začiatok hranice určeného vyznačenia alebo smer vetvenia, ak sa hranice celkov vetvia.

Rád by som dodal, že nie som lesník ani odborník v lesníckom odbore. Dnes som vám ale chcel priblížiť základné lesnícke značky, pretože ako som už vyššie spomínal, dotazov na rôzne značky dostávam(e) pravidelne. Navyše o lesníckych značkách je toho na internete pramálo. Veď skúste zadať do Google 😉 Dúfam teda, že sa mi týmto článkom podarilo priniesť trošku osvety 🙂 Značiek je však omnoho viac a nie je jednoduché sa vo všetkých orientovať. Ale základ už viete…

PS: Ak viete o nejakých lesníckych značkách, ktoré mi tu chýbajú (a ktoré sa často vyskytujú), napíšte/ odfoťte ich a ja ich doplním. Taktiež ak by ste mali záujem o článok s turistickými značkami alebo nejakým podobnými témami, smelo ma kontaktujte. Za každú spätnú väzbu či zdieľanie som veľmi vďačný.

Pamätaj!

Všetky vyššie uvedené značky slúžia výlučne len pre lesnícke účely. V žiadnom prípade ich neodporúčam používať na orientáciu a pohyb v teréne namiesto turistických značiek.