Tactical emergency casualty care (TECC)

Po poslednom kurze, kde sme frekventantom pripravili nie moc jednoduché situácie som si položil jednoduché otázky. Ako by som reagoval ja? Poskytol by som prvú pomoc naozaj kdekoľvek? Ako by som minimalizoval riziko? A tak som začal hľadať odpovede… A dnes už viem odpoveď. Áno – absolvoval som Ttacical emergency casualty care (TECC).

Čo je to vlastne TECC?

Civilný systém Tactical Emergency Medical Support (TEMS) má v spojených štátoch dlhú históriu. Za posledných 10 rokov došlo k enormnému rozvoju profesionálnych operačných štandardov pre poskytovanie starostlivosti v bojom prostredí. Viac menej, doposiaľ neexistoval žiadny špecifický štandard starostlivosti v systéme TEMS. A ani žiadny všeobecný pre prednemocničnú trauma starostlivosť, vo vysoko rizikovom prostredí. Súčasné civilné praktiky a protokoly určené pre prvé reagujúce osoby, neriešia dostatočným spôsobom potrebu starostlivosti v mieste zranenia (POI – Point of Injury) rýchlou reakciou, osvedčenou systémom TCCC z fázy Care under Fire, ktorá by fungovala v prostredí vysokého ohrozenia. Preto sú guidelines systému Tactical EMERGENCY CASUALTY CARE (TECC) postavené tak, aby vyplnili túto medzeru v poskytovaniu prednemocničnej starostlivosti. (Tactical medicine handbook, Elite School Lhenice 2015)

TECC guidelines:

Je súhrn najlepších možných praktických doporučení pre ošetrenie raneného behom záchranných operácií vo vysoko rizikovom prostredí. Tieto postupy sú založené na TCCC (Tactical Combat Casualty Care), ale počítajú s rozdielmi v civilnom prostredí, akými sú napr. alokácia a dostupnosť zdrojov, rozdiely v populácii pacientov a rozsah praktických zručností. (Tactical medicine handbook, Elite School Lhenice 2015)

Ciele Tactical Emergency Casuality Care

 • Vyvážiť riziko hrozby, civilný rozsah praxe, rozdiely v civilnej populácií, limity zdravotníckeho vybavenia a rozdielne zdroje potrebné pre adekvátne reakcie na atypické urgentné prípady
 • Ustanoviť štruktúru, ktorá by mohla vyvážiť rizika – miera výhod pre všetky prvky civilných záchranárskych zložiek
 • Poskytovanie poradenstva pri riešení preventabilných (dá sa im predchádzať) príčin smrti priamo v mieste alebo blízko miesta úrazu
 • Minimalizovať riziko pre záchrancu a maximalizovať pacientove výhody (Tactical medicine handbook, Elite School Lhenice 2015)

Pozn… V postupoch záchranárov, ako zložky IZS (integrovaný záchranný systém) sú prioritou protokoly pre bezpečnosť v mieste incidentu. Avšak tieto algoritmické  zásady nepočítajú s nezaisteným miestom incidentu… (Tactical medicine handbook, Elite School Lhenice 2015)

Kurz Tactical emergency casualty care (TECC) – Elite School Lhnenice

Pred dvoma týždňami sme s priateľmi absolvovali už zmienený kurz TECC. Kurz viedol Jaroslav Duchoň pod záštitou Elite School Lhenice v priestoroch Hrad Task. Nebudem tu siahodlho rozpisovať, čo sme na kurze robili, či nerobili, ale napíšem pár bodov, na ktorých sme sa ako frekventanti zhodli…

Klady:
 • Vedomosti a skúsenosti (Jaro je proste odborník)
 • Prax (Kladený veľký dôraz na každý detail. Kontrola každej činnosti – turniketov, tlaku v tlakových bodoch, atď.)
 • Drill, drill a opäť drill (Drilly mali hlavu a pätu, napr. MARCHED sme drillovali systémom M; M – A; M – A – C;… vždy sme robili celý algoritmus, nie len časti)
 • Prístup inštruktora (vysoká profesionalita, metodika, atmosféra, prednášky…)
 • Materiálne zabezpečenie (každý dostal lekárničku, s ktorou pracoval počas celého kurzu – bola priebežne dopĺňaná, ale museli sme niekedy aj improvizovať – zámerne)
 • Jaro vám povie veci tak ako sú a či fungujú, nie tak ako vám ich povie predajca pri nákupe
 • Zhodnotenie našich IFAKov (hold ten môj je na zaplakanie ?)
 • Simulácia
 • Poskytnutie skrípt ako aj prístup na fórum a k ďalším informáciám
Priestor na zlepšenie?
 • Veľa anglických výrazov (samozrejme každý, ktorému sme nerozumeli nám bol preložený a vysvetlený. Tu popravde treba dodať, že kurzu sa zúčastnili aj zahraničný frekventanti a hlavne TECC pochádza z USA a je medzinárodne akceptovaný)
 • Ako rušivý element vyhodnocujem behanie ľudí z iného kurzu cez učebňu počas prednášok
 • Malý darček nikdy nie je na škodu 🙂 Samozrejme mne stačí naša spoločná fotka ?

Zhrnutie

Pokiaľ chcete absolvovať daný kurz, treba si uvedomiť, že sa nejedná o klasickú prvú pomoc (ako napr. v autoškole). Už zo samotného názvu vyplýva, že sa jedná o  – Tactical Emergency Casuality Care – taktickú prednemocničnú neodkladnú starostlivosť. Asi najlepšie by to vystihol Murphy.

Murphyho zákon č.13: ,,Dôležité veci, sú vždy dôležité“

Daný kurz, ktorý sme absolvovali je možné nájsť TU. Cena 3000 CZK.