Sklon puzdra. Áno či nie?

Často sa ma ľudia pýtajú, aký sklon puzdra by si mali zvoliť. Keďže na túto otázku nie je jednoduchá odpoveď a navyše sám som mal problém pri svojom prvom puzdre, kedy som si neznalý problematiky vybral zlý sklon. Ale vďaka BP Holsters som sa zorientoval a puzdro som dostal nové ?. Dnes by som rád zhrnul pár informácií a poznatkov, aby som pomohol a uľahčil správny výber najmä začínajúcim strelcom resp. vlastníkom zbraní ?

Čo vlastne predstavuje sklon puzdra? V jednoduchosti by sa dalo povedať, že je to uhol prevýšenia samotného puzdra. Rôzne platformy puzdier ponúkajú rôzne možnosti jednotlivých sklonov. Sklon ovplyvňuje ergonómiu nosenia a nahmatnutia – tasenia zbrane. Príliš malý sklon môže byť síce rýchlejší na tasenie avšak pri OWB (vonkajších) môže brániť ,,utajeniu“ pri skrytom nosení. Je veľa faktorov, ktoré treba brať do úvahy, ale poďme od základu…

Sklon – prevýšenie puzdra predstavuje uhol, pod ktorým je naklonené vzhľadom na primárnu orientáciu puzdra. Uhol môže byť negatívny, pozitívny alebo neutrálny. Uhly sa merajú v jednotlivých stupňoch. Najčastejšie 0° – 5° – 10° až 30°.

Vo všeobecnosti platí, že…

Pri IWB (vnútorné) a OWB (vonkajšie) sú stupne náklonu relatívne ku kolmému (puzdro je orientované kolmo dole) = 0°. Pri podpažných horizontálnych puzdrach sa však uhol určuje vzhľadom na rovnobežnosť, tj. horizont = 0°

Neutrálny sklon

Puzdra nosené na boku alebo apendixe (pozícia nosenia puzdier ) majú neutrálny sklon, to znamená, že zbraň je priamo kolmá na zem. Pri podpažných puzdrach je považovaný za neutrálny sklon, keď zbraň je rovnobežne so zemou. Najčastejšie je neutrálny sklon 0° využívaný pri IWB (vnútorných) puzdrach a podpažných horizontálnych puzdrách. Od neutrálneho sklonu sa určuje tzv. negatívny a pozitívny sklon puzdra.

Negatívny sklon

O negatívnom sklone puzdra hovoríme v prípade, keď pätka zásobníka smeruje bližšie k zemi. Najčastejšie sa využíva negatívny sklon pri IWB puzdrach.

Pozitívny sklon

Pozitívny sklon puzdra znamená, že pätka zásobníka smeruje smerom hore a puzdro vytvára dojem, že je naklonené dopredu.

Teraz už vieme, čo je neutrálny, negatívny a pozitívny sklon. Ako som už vyššie spomínal samotné uhly sklonu sú najčastejšie -30° do +30°.  Aj keď existuje niekoľko možností pre extrémne sklony – ale takých puzdier je veľmi málo. Navyše sa skôr jedná o špecifické požiadavky konkrétneho užívateľa.

Tak aký je najlepší sklon?

Všeobecne najlepší sklon neexistuje. Existujú iba vaše preferencie, ktoré by mali vychádzať z nasledovných faktorov:
Spôsob nosenia (opaskové, podpažné, stehenné, prípadne na hrudi – na taktickej veste)
Typ zbrane (pištoľ, revolver,…). Pri type zbrane by som rád zmienil, že i samotný grip na rukoväti má vplyv na dobré nahmatnutie a tasenie
Typ puzdra (materiál, spôsob nosenia na MOLLE alebo opasku,…)
Orientácia (kde budete samotnú zbraň nosiť – apendix (12 hod.), na boku (3 hod),…)
Biomechanika pohybu – zjednodušene povedané ide o mechaniku vášho pohybu

Posledná rada na záver

Nájsť správny sklon, resp. taký ako by vám vyhovoval, bude asi chvíľku trvať. Avšak odmenou pre vás bude rýchlejšie a efektívnejšie tasenie v krízovej situácii.  Dúfam, že vám tento článok priniesol aspoň trocha svetla do sveta puzdier a ich sklonov.

Z mojich skúseností vám odporúčam, zamerať sa resp. byť koncepčný vo vašom streleckom prístupe. Pretože pokiaľ zmeníte váš strelecký prístup – koncepciu, zmeníte tým všetko. Od samotného tréningu až po puzdra. Takže najprv si zvoľte vašu streleckú koncepciu – obranná, súťažná (napr. IPSC), bojová streľba a pod. A až potom si vyberajte samotné puzdra ?

Na dnes by to bolo všetko. Kto ste to dočítal až sem, úprimne ďakujem. Ak by ste chceli oceniť túto moju snahu o malej osvete, prípadne mi spraviť radosť môžete tento článok prezdieľať, poteší ma to ??